KARTA IMIGRACYJNA

 

Karta imigracyjna jest dokumentem potwierdzającym legalność pobytu cudzoziemca na terytorium Ukrainy.

Wypełnia się ją przy wjeździe na Ukrainę. Jedną część należy oddać celnikowi, drugą - zachować przy sobie i oddać celnikowi przy wyjeździe z Ukrainy.

Brak karty imigracyjnej może być podstawą do nałożenia kary (wymuszenia łapówki) przez celnika na granicy lub milicję na całym terytorium Ukrainy.

Pobierz aktywny formularz w PDF
immigration_card_ua.pdf

 

Sposób wypełniania

Pole przeznaczone na numer karty imigracyjnej należy pozostawić puste
1. Nazwisko
2. Imię
3. Obywatelstwo
4. Data urodzenia
5. Płeć
6. Seria i numer paszportu
7. Przy podróży na Ukrainę należy pozostawić puste, przy tranzycie może być wymagane wpisanie numeru wizy do kraju docelowego
8. Dzieci (towarzyszące w podróży) - imiona i daty urodzenia
9. Cel przybycia - TURYZM (ТУРИЗМ) lub TRANZYT (ТРАНЗИТ)
10. Miasto, nazwa (i adres) hotelu / hostelu (można podać cokolwiek, dane nie są sprawdzane)
11. Numer rejestracyjny pojazdu (wpisywać tylko przy podróży samochodem)
12. Podpis

Uwaga! Wypełnić należy obie strony blankietu, przy czym numery niektórych pól z prawej strony różnią się od tych z lewej.

Przykład: