JĘZYKI SŁOWIAŃSKIE I ESTOŃSKI W TABELACH

ROSYJSKI
PDF Gramatyka języka rosyjskiego. Wybrane zagadnienia (1044K, 12.12.2010)

UKRAIŃSKI
PDF Wymiany у – в, і – й, з – із – зі – зо (90K, 02.05.2008)

POLSKI I ROSYJSKI
PDF Fałszywi przyjaciele (false friends) (795K, 13.12.2010)
PDF Ogłosy zwierząt (73K, 10.04.2010)
PDF Skróty (PL-RU) (48K, 03.06.2010)
PDF Skróty (RU-PL) (66K, 03.06.2010)

POLSKI I UKRAIŃSKI
PDF Fałszywi przyjaciele (false friends) (65K, 29.08.2010)

POLSKI, ROSYJSKI, UKRAIŃSKI I ANGIELSKI
PDF Ogłosy zwierząt (77K, 24.10.2009)

POLSKI, ROSYJSKI, UKRAIŃSKI I STARO-CERKIEWNO-SŁOWIAŃSKI
PDF Samogłoski i spółgłoski (105K, 13.12.2009)

STARO-CERKIEWNO-SŁOWIAŃSKI
PDF Gramatyka (240K, 13.12.2009)

WSZYSTKIE SŁOWIAŃSKIE
PDF Porównanie (grupy TorTowe) (98K, 01.06.2007)

ESTOŃSKI
PDF Podstawy estońskiego (113K, 08.11.2009)

CYRYLICA
PDF Cyrylica (129K, 31.07.2010)
PDF Cyrylica rosyjska (101K, 31.07.2010)