JAK CZYTAĆ INFORMACJE ZAWARTE NA BILECIE KOLEJOWYM

 

 

1. Numer pociągu
2. Dzień i miesiąc wyjazdu
3. Czas odjazdu (uwaga! czas moskiewski używany jest na wszystkich biletach kolejowych w całej Rosji)
4. Numer i klasa wagonu:
    П - plackarta (wagon bez przedziałów)
    К - coupé (wagon z przedziałami)
    Л - lux
5. Koszt plackarty
6. Dodatkowy koszt za miejsce lepsze niż plackarta
7. Ilość osób
8. Rodzaj zniżki
9. Z/do
10. Numer miejsca
11. Numer paszportu i nazwisko (wpisywane przy zakupie biletu na terenie Rosji)
12. Łączny koszt biletu
13. Podatek i opłata za usługę
14. Data przyjazdu
15. Czas przyjazdu (uwaga! czas moskiewski używany jest na wszystkich biletach kolejowych w całej Rosji)

 

1. Numer pociągu
2. Data wyjazdu
3. Czas odjazdu (czas moskiewski)
4. Numer wagonu
5. Klasa
6. Z
7. Do
8. Numer miejsca
9. Nazwisko pasażera
10. Data przyjazdu
11. Czas przyjazdu (czas moskiewski)