ROZKŁADY JAZDY POCIĄGÓW
POLSKA - ROSJA - POLSKA

informacje z listopada 2009
przyjazdy i odjazdy podano dla wszystkich stacji


POLSKA - ROSJA

POŁĄCZENIE WARSZAWA - MIŃSK - MOSKWA

numery pociągów:
D 12 (Warszawa - Moskwa) - lewa strona
D 10 (Warszawa - Moskwa) - prawa strona
pociągi kursują codziennie

POŁĄCZENIA BERLIN - WARSZAWA - MIŃSK - MOSKWA
I PRAGA - KATOWICE - MIŃSK - MOSKWA

numery pociągów:
D 443 (Berlin - Warszawa) - lewa strona
D 14 (Warszawa - Moskwa) - lewa strona
D 209 (Praga - Brześć) - prawa strona
D 22 (Brześć - Moskwa) - prawa strona
połączenie Berlin - Moskwa we wtorki, piątki i niedziele
połączenie Praga - Moskwa codziennie


ROSJA - POLSKA

POŁĄCZENIE MOSKWA - MIŃSK - WARSZAWA

numery pociągów:
D 11 (Moskwa - Warszawa) - lewa strona
D 9 (Moskwa - Warszawa) - prawa strona
pociągi kursują codziennie

POŁĄCZENIA MOSKWA - MIŃSK - WARSZAWA - BERLIN
MOSKWA - MIŃSK - KATOWICE - PRAGA

numery pociągów:
D 13 (Moskwa - Terespol) - lewa strona
D 442 (Terespol - Warszawa) - lewa strona
D 440 (Warszawa - Berlin) - lewa strona
D 21 (Moskwa - Terespol) - prawa strona
D 208 (Terespol - Praga) - prawa strona
połączenie Moskwa - Berlin w poniedziałki, czwartki i soboty
połączenie Moskwa - Praga codziennie