ROZKŁADY JAZDY POCIĄGÓW
POLSKA - UKRAINA - POLSKA

WSZYSTKIE POŁĄCZENIA KOLEJOWE

informacje z listopada 2009
przyjazdy i odjazdy podano dla wszystkich stacji

POLSKA - UKRAINA

numery pociągów:
P 73100 (Zielona Góra - Jaworzno Szczakowa) - lewa strona
P 73101 (Jaworzno Szczakowa - Przemyśl) - lewa strona
TLK 7310 (Wrocław - Przemyśl) - prawa strona
D 52 (Przemyśl - Kijów / Odessa) - obie strony
pociągi kursują codziennie

numery pociągów:
D 83102 (Wrocław - Jaworzno Szczakowa)
D 83103 (Jaworzno Szczakowa - Kraków)
D 35 (Kraków - Lwów)
pociągi kursują codziennie

numery pociągów:
D 441 (Berlin - Jahodyn) - lewa strona
D 30 (Jahodyn - Kijów) - lewa strona
D 68 (Warszawa - Kijów) - prawa strona
pociągi kursują codziennie


UKRAINA - POLSKA

numery pociągów:
D 51 (Kijów / Odessa - Przemyśl) - obie strony
TLK 3710 (Przemyśl - Poznań) - lewa strona
D 37100 (Przemyśl - Wrocław) - prawa strona
pociągi kursują codziennie

numery pociągów:
D 36 (Lwów - Kraków)
D 38102 (Kraków - Jaworzno Szczakowa)
D 38103 (Jaworzno Szczakowa - Wrocław)
pociągi kursują codziennie

numery pociągów:
D 29 (Kijów - Jahodyn) - lewa strona
D 440 (Jahodyn - Berlin) - lewa strona
D 67 (Kijów - Warszawa) - prawa strona
pociągi kursują codziennie


POŁĄCZENIA KOLEJOWE KRAKÓW - LWÓW - KRAKÓW

informacje z listopada 2009
przyjazdy i odjazdy z Przemyśla podano tylko w przypadku przesiadki

Kraków - Lwów

Lwów - Kraków