KOMUNIKACJA MIEJSKA W TARNOPOLU

TROLEJBUSY

Cena biletu: 0,60 UAH (0,30 PLN), studencki 0,30 UAH (0,15 PLN) [2007].

patrz: Wikipedia, trolter.nm.ru


AUTOBUSY


MARSZRUTKI

Cena biletu: 1,50 UAH (0,50 PLN) [2009].

patrz: Wikipedia