WIZY NA BIAŁORU¦ DLA OBYWATELI UE

Obywatele UE dla wjazdu na Białoru¶ musz± posiadać wizę.
Do 31 grudnia 2007 r. wiza rosyjska uprawniała do przebywania na terytorium Białorusi przez 48 godzin w drodze do Rosji i 48 godzin w drodze powrotnej. Obecnie wymagana jest oddzielna białoruska wiza tranzytowa.

Standardowy koszt białoruskiej wizy turystycznej to 25 EUR [2008].
Koszt wizy tranzytowej: 10 EUR [2008] (jednokrotna), 15 EUR [2008] (dwukrotna).

Więcej informacji:

  • Poradnik "Polak za granic±"
  • Informacje wizowo-paszportowe
  • Ambasada Republika Białorusi w Polsce - ceny wiz

    Zobacz też: Biura podróży