POLSKIE PLACÓWKI DYPLOMATYCZNE NA BIAŁORUSI

  1. Ambasada i Wydział Konsularny w Mińsku
    http://www.minsk.polemb.net/

  2. Konsulat Generalny w Brześciu
    http://www.brzesckg.polemb.net/

  3. Konsulat Generalny w Grodnie
    http://www.grodnokg.polemb.net/

Więcej informacji: http://www.msz.gov.pl/index.php?placowka_id=20&portlet=bazy%2Fplacowki