BIAŁORUSKIE PLACÓWKI DYPLOMATYCZNE W POLSCE

 1. Ambasada w Warszawie
  http://www.belembassy.org/poland/

 2. Konsulat w Białej Podlaskiej
  http://www.belembassy.org/bel/36.html

 3. Konsulat Generalny w Białymstoku
  http://www.belembassy.org/bel/35.html
  http://www.sitech.pl/virtual/konsulatbialorusi/

 4. Konsulat Generalny w Gdańsku
  http://www.belembassy.org/bel/34.html

Więcej informacji:

 • Przedstawicielstwa dyplomatyczne w Polsce
 • Urzędy konsularne w Polsce