WIZY DO GRUZJI DLA OBYWATELI UE

Obywatele UE mog± przebywać na terytorium Gruzji bez wizy przez okres do 90 dni.

Więcej informacji:

  • Poradnik "Polak za granic±"
  • Informacje wizowo-paszportowe
  • Komunikat MSZ dla osób planuj±cych podróż do Gruzji