POLSKIE PLACÓWKI DYPLOMATYCZNE NA UKRAINIE

 1. Ambasada i Konsulat Generalny w Kijowie
  http://www.kijow.polemb.net/
  http://www.kijowkg.polemb.net/

 2. Konsulat Generalny w Charkowie
  http://www.charkowkg.polemb.net/

 3. Konsulat Generalny we Lwowie
  http://www.konsulat.lviv.ua/
  http://www.lwowkg.polemb.net/

 4. Konsulat Generalny w Łucku
  http://www.konsulat.lutsk.ua/
  http://www.luckkg.polemb.net/

 5. Konsulat Generalny w Odessie
  http://www.odessakg.polemb.net/

 6. Konsulat Generalny w Winnicy
  http://www.winnica.polemb.net/

 7. Konsulat Honorowy w Żytomierzu

Więcej informacji: http://www.msz.gov.pl/index.php?placowka_id=176&portlet=bazy%2Fplacowki