WIZY DO UE DLA OBYWATELI ROSJI

Opłaty wizowe

  • na stronie ambasady w Moskwie - HTML
  • na stronie ambasady w Kijowie - PDF
    (wysokość opłaty zależy od obywatelstwa, nie od miejsca składania wniosku)


    Pośrednictwo wizowe dla obywateli państw WNP

  • Agencja Turystyczno-Handlowa "Warmos"


    Zobacz także: zaproszenia dla cudzoziemców.